Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Sermeus

Tervuursesteenweg 198

1981 Hofstade

Hoofdapotheker: Marleen Sermeus

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0429 117 409

Machtigingsnummer APB: 233501

Telefoonnummer: 015 61 15 19

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.